Levering, onderhoud en validatie van laboratorium apparatuur

Al 35 jaar betrokken partner van Thermo Fisher Scientific

18 maart 2019

[English translation below]

Poly Temp Scientific is al 35 jaar een betrouwbare partner voor distributie en service van Thermo apparatuur in Europa. Tijdens de meest recente vergadering die plaats vond met Thermo Scientific in Asheville, werd stilgestaan bij deze mijlpaal. Het jubileum werd gevierd met gebak en een woord van dank werd uitgesproken door de Directie en het Managementteam van onze fabrikant en leverancier Thermo Fisher Scientific.

De goede relatie wordt benadrukt door het feit dat directeur Robert van der Kuijlen deze week een Voice-of-Customer-presentatie mocht geven, voor het optimaliseren van productieprocessen om de hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen. Als testfaciliteit en distributeur in Europa komt Poly Temp regelmatig met ideeën voor het doorontwikkelen van de producten welke dan met het productie team, product management en engineering worden geëvalueerd. Op deze manier wordt er samengewerkt aan een steeds beter product voor de eindgebruiker. Met vertegenwoordiging uit alle lagen van de organisatie wordt samengewerkt om ook in de toekomst een succesvolle samenwerking te kunnen blijven waarborgen.

De samenwerking sinds 1984 zorgt ervoor dat er een solide basis is voor de toekomst. Het jubileum van Poly Temp zal ook dit jaar in Nederland nog de nodige aandacht krijgen. Dit zal gepaard gaan met speciale acties en productaanbiedingen. Houd hiervoor onze communicatiekanalen goed in de gaten!

Foto: van links naar rechts; Mitch Coyne (VP/GM CTT), Robert van der Kuijlen (Owner & CEO Poly Temp), Alex Esmon (Director ULT), Joe Arteaga (Product Director) and Bill McMahon (President LPD)  

_____________________________________________________________________________________

English version

35 years committed partner of Thermo Fisher Scientific

Poly Temp Scientific has been a reliable partner for 35 years for distribution and service of Thermo equipment in Europe. During the frequent meeting that took place with Thermo Scientific in Asheville, a milestone was celebrated. The anniversary was celebrated with cake and a word of thanks was expressed by the management of Thermo.

The good relationship is emphasized by the fact that Director Robert van der Kuijlen gave a 'Voice-of-customer' presentation last week, to optimize production processes to ensure the high quality standard. As a testing facility and distributor in Europe, Poly Temp regularly comes up with ideas for developing the products which are then evaluated with the production team, product management and engineering. In this way we work together on an ever better product for the end user. With representation from all layers of the organisation, we work together to ensure a successful cooperation in the future.

The cooperation that has been ongoing since 1984 ensures that there is a solid foundation for the future. The anniversary of Poly Temp will also receive the necessary attention in the Netherlands this year. This will be accompanied by special actions and product offers. Please keep a close eye on our communication channels.

Wij leveren diensten en producten bij

Liever persoonlijk advies? Wij nemen vrijblijvend contact op!

* Nodig voor de juiste verwerking

Robert van der Kuijlen

Directeur - Sales EU