Levering, onderhoud en validatie van laboratorium apparatuur

Cruciale apparatuur bij Certe altijd 'up and running'

16 november 2020

 

Certe, het grootste medische laboratorium van Noord-Nederland, borgt het functioneren van ondersteunende labapparatuur als koelers, vriezers, incubatoren en flowkasten door de levering, installatie, onderhoud en storingsservice zo veel mogelijk bij één partij te leggen.

Het 24/7 functioneren van algemene labapparatuur en veiligheidsvoorzieningen is voor Certe cruciaal, de diagnostiek staat of valt ermee. Veiligheidskabinetten moeten het gewoon doen, bewezen veilig werken, en eventuele storingen snel worden opgelost. Microbiologie kan niet zonder, beklemtoont Agnes Huizing, teammanager Bacteriologie Noord bij Certe: “Flowkasten zijn een essentiële schakel in ons bacteriologisch onderzoek, tbc-onderzoek, en bij parasitologie en mycologie. Bij het verwerken van infectieus materiaal moeten zowel de medewerker als de omgeving worden beschermd, denk bijvoorbeeld aan het werken met een Salmonella-stam of een Meningokok. Ook mag het patiëntmateriaal tijdens het traject niet gecontamineerd raken. Dit vraagt om een zo steriel mogelijke verwerking, aangezien elke positieve bevinding in dit materiaal consequenties kan hebben voor de behandeling van de patiënt. Op ons lab wordt daarom gewerkt met veiligheidskasten van het type 2A, het meest gebruikte type veiligheidskast. Die moeten goed en veilig functioneren, zonder werkende kast, kun je geen onderzoek doen.”

Dienstenpakket
In een samenwerking met Certe verzorgt Poly Temp Scientific het beheer van algemene labapparatuur en veiligheidsvoorzieningen.  “Die samenwerking is voortgekomen uit een spoeddecontaminatie op een van onze locaties. Omdat onze eigen leverancier op dat moment niet beschikbaar was om ons te helpen, hebben we destijds een beroep op hen gedaan, en met goed gevolg”, zegt Tiemmen Heikens, Teammanager Gebouw Techniek en Milieu bij
Certe. Zijn afdeling houdt zich onder meer bezig met het keuren, implementeren van nieuwe apparatuur en het plannen van onderhoud van apparatuur. Hij is tevreden over de geleverde diensten die het samenvat als “Onderhoud, validatie, reparaties en verhuur van apparatuur, en heel belangrijk: het decontamineren van veiligheidskabinetten. Verder is een 24/7 storingsdienst actief en kunnen door ‘gebruikersondersteuning op afstand’ zaken als probleemoplossing en updateservice worden uitgevoerd zonder dat daarbij een vertegenwoordiger van de producent aanwezig hoeft te zijn.”

‘Onderhoud, validatie en reparaties zijn goed geregeld’

Ervaring
Concreet heeft de samenwerking de afgelopen jaren geresulteerd in de levering van onder meer flowkasten, CO2 -incubatoren, -80°C vriezers, koelkasten, labtafels en koolfilterboxen. Vrij recent is een aantal biologische veiligheidskabinetten geleverd. Huizing: “Van n-Safe. Daarmee hebben we eerder goede ervaringen opgedaan. Je merkt dat ze bij het design rekening houden met de expertise en praktijkervaringen van gebruikers. Bij de oplevering zijn de kasten hier op locatie getest en gevalideerd, zoals het hoort.” Op verzoek werd de standaardbouw op enkele punten aangepast. Er is een gas-geveerd werkblad geleverd, een ‘doorzakkend’ raam en een elektrisch in hoogte verstelbaar onderstel. “De gasveren maken het mogelijk het werkblad naar boven te kantelen, wat het reinigen van de onderkant gemakkelijker maakt”, legt ze uit. “Bij de kasten van onze vorige leverancier moest dit nog handmatig gebeuren, zwaar werk en ook niet zonder risico. Het ‘doorzakkend’ raam maakt dat we dit nu onder de veiligheidskast kunnen laten zakken. Hierdoor verplaatst de inflow zich naar de bovenzijde van het raam. Zo kunnen de analisten veilig en eenvoudig de bovenzijde van de veiligheidskast en het raam reinigen. Het elektrisch onderstel is natuurlijk in ergonomisch opzicht een hele verbetering.”

Wij leveren diensten en producten bij

Liever persoonlijk advies? Wij nemen vrijblijvend contact op!

* Nodig voor de juiste verwerking

Lucas Westerhof

Verkoopadviseur Noord & Oost